Burak Çalışkan

rpcinfo -p

 • 3 sene önce, Burak Çalışkan tarafından yazılmıştır.
 • 0 Yorum
 • Linux

 program vers proto  port
  100000  2  tcp  111 portmapper
  100000  2  udp  111 portmapper
  100011  1  udp  749 rquotad
  100011  2  udp  749 rquotad
  100005  1  udp  759 mountd
  100005  1  tcp  761 mountd
  100005  2  udp  764 mountd
  100005  2  tcp  766 mountd
  100005  3  udp  769 mountd
  100005  3  tcp  771 mountd
  100003  2  udp  2049 nfs
  100003  3  udp  2049 nfs
  300019  1  tcp  830 amd
  300019  1  udp  831 amd
  100024  1  udp  944 status
  100024  1  tcp  946 status
  100021  1  udp  1042 nlockmgr
  100021  3  udp  1042 nlockmgr
  100021  4  udp  1042 nlockmgr
  100021  1  tcp  1629 nlockmgr
  100021  3  tcp  1629 nlockmgr
  100021  4  tcp  1629 nlockmgr

NFS Mount

FreeBSD
/etc/rc.conf içindekiler;
nfs_server_enable=”YES”
nfs_server_flags=”-u -t -n 4″
nfsv4_server_enable=”YES”
rpcbind_enable=”YES”
mountd_flags=”-r”
mountd_enable=”YES”

/etc/exports içindekiler;
/NFS -maproot=root 192.168.1.110
veya
/NFS -alldirs 192.168.1.110  bütün klasörler için izin verir.

NOT: bağlanacak clientin ip adresi olmalı ona göre izin vermekte.

# rpcbind
# nfsd -u -t -n 4
# mountd -r

service rpcbind restart
service nfsd restart
service mountd restart

umount -f -l /mnt/myfolder

CentOS
yum install nfs-utils nfs-utils-lib
mount -t nfs 192.168.1.180:/NFS -o nolock /NFS

Windows Listesi İçin

C:\Windows\system32>showmount -e 10.31.31.31
Exports list on 10.31.31.31:
/Store/Share 10.86.86.14, 10.86.86.16, 10.86.86.18,
10.86.86.20, 10.86.86.22, 10.31.31.33,
10.86.86.30

Windows Map Edilmiş Bütün Sürücüleri Silme
NET USE * /DELETE

Windows Map Edilmiş N: Sürücüsünü Silme
NET USE N: /delete

Windows NFS Restart

net stop nfsclnt
net stop nfsrdr
net start nfsrdr 
net start nfsclnt