Burak Çalışkan

rpcinfo -p

  • 4 sene önce, Burak Çalışkan tarafından yazılmıştır.
  • rpcinfo -p için yorumlar kapalı
  • Linux

Windows NFS Mount

  • 4 sene önce, Burak Çalışkan tarafından yazılmıştır.
  • Windows NFS Mount için yorumlar kapalı
  • Windows

mount \\ipadresi\KlasorAdi N:

N: Sürücü Adı

NFS Mount

  • 4 sene önce, Burak Çalışkan tarafından yazılmıştır.
  • NFS Mount için yorumlar kapalı
  • CentOS,FreeBSD

FreeBSD
/etc/rc.conf içindekiler;
nfs_server_enable=”YES”
nfs_server_flags=”-u -t -n 4″
nfsv4_server_enable=”YES”
rpcbind_enable=”YES”
mountd_flags=”-r”
mountd_enable=”YES”

/etc/exports içindekiler;
/NFS -maproot=root 192.168.1.110
veya
/NFS -alldirs 192.168.1.110  bütün klasörler için izin verir.

NOT: bağlanacak clientin ip adresi olmalı ona göre izin vermekte.

# rpcbind
# nfsd -u -t -n 4
# mountd -r

service rpcbind restart
service nfsd restart
service mountd restart

umount -f -l /mnt/myfolder

CentOS
yum install nfs-utils nfs-utils-lib
mount -t nfs 192.168.1.180:/NFS -o nolock /NFS

Windows Listesi İçin

C:\Windows\system32>showmount -e 10.31.31.31
Exports list on 10.31.31.31:
/Store/Share 10.86.86.14, 10.86.86.16, 10.86.86.18,
10.86.86.20, 10.86.86.22, 10.31.31.33,
10.86.86.30

Windows Map Edilmiş Bütün Sürücüleri Silme
NET USE * /DELETE

Windows Map Edilmiş N: Sürücüsünü Silme
NET USE N: /delete

Windows NFS Restart