Burak Çalışkan

Mikrotik Load Balancer PCC

  • 2 sene önce, Burak Çalışkan tarafından yazılmıştır.
  • Mikrotik Load Balancer PCC için yorumlar kapalı
  • Mikrotik

Mikrotik Yapılandırması
Router bağlantı noktalarına IP adresi vererek ve yönetilmesi daha kolay olan bağlantı noktalarını yeniden adlandırarak başlıyoruz..
/ip address
add address=192.168.0.1/24 network=192.168.0.0 broadcast=192.168.0.255 interface=LAN
add address=192.168.1.2/24 network=192.168.1.0 broadcast=192.168.1.255 interface=WAN1
add address=192.168.2.2/24 network=192.168.2.0 broadcast=192.168.2.255 interface=WAN2
add address=192.168.3.2/24 network=192.168.3.0 broadcast=192.168.3.255 interface=WAN3
add address=192.168.4.2/24 network=192.168.4.0 broadcast=192.168.4.255 interface=WAN4

/ip firewall mangle
add chain=input in-interface=WAN1 action=mark-connection new-connection-mark=WAN1_conn
add chain=input in-interface=WAN2 action=mark-connection new-connection-mark=WAN2_conn
add chain=input in-interface=WAN3 action=mark-connection new-connection-mark=WAN3_conn
add chain=input in-interface=WAN4 action=mark-connection new-connection-mark=WAN4_conn

add chain=output connection-mark=WAN1_conn action=mark-routing new-routing-mark=to_WAN1
add chain=output connection-mark=WAN2_conn action=mark-routing new-routing-mark=to_WAN2
add chain=output connection-mark=WAN3_conn action=mark-routing new-routing-mark=to_WAN3
add chain=output connection-mark=WAN4_conn action=mark-routing new-routing-mark=to_WAN4

add chain=prerouting dst-address=192.168.1.0/24 action=accept in-interface=LAN
add chain=prerouting dst-address=192.168.2.0/24 action=accept in-interface=LAN
add chain=prerouting dst-address=192.168.3.0/24 action=accept in-interface=LAN
add chain=prerouting dst-address=192.168.4.0/24 action=accept in-interface=LAN

add chain=prerouting dst-address-type=!local in-interface=LAN per-connection-classifier=both-addresses-and-ports:4/0 action=mark-connection new-connection-mark=WAN1_conn passthrough=yes
add chain=prerouting dst-address-type=!local in-interface=LAN per-connection-classifier=both-addresses-and-ports:4/1 action=mark-connection new-connection-mark=WAN2_conn passthrough=yes
add chain=prerouting dst-address-type=!local in-interface=LAN per-connection-classifier=both-addresses-and-ports:4/2 action=mark-connection new-connection-mark=WAN3_conn passthrough=yes
add chain=prerouting dst-address-type=!local in-interface=LAN per-connection-classifier=both-addresses-and-ports:4/3 action=mark-connection new-connection-mark=WAN4_conn passthrough=yes
add chain=prerouting connection-mark=WAN1_conn in-interface=LAN action=mark-routing new-routing-mark=to_WAN1
add chain=prerouting connection-mark=WAN2_conn in-interface=LAN action=mark-routing new-routing-mark=to_WAN2
add chain=prerouting connection-mark=WAN3_conn in-interface=LAN action=mark-routing new-routing-mark=to_WAN3
add chain=prerouting connection-mark=WAN4_conn in-interface=LAN action=mark-routing new-routing-mark=to_WAN4

/ip route
add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=192.168.1.1 routing-mark=to_WAN1 check-gateway=ping
add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=192.168.2.1 routing-mark=to_WAN2 check-gateway=ping
add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=192.168.3.1 routing-mark=to_WAN3 check-gateway=ping
add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=192.168.4.1 routing-mark=to_WAN4 check-gateway=ping
add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=192.168.1.1 distance=1 check-gateway=ping
add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=192.168.2.1 distance=2 check-gateway=ping
add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=192.168.3.1 distance=3 check-gateway=ping
add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=192.168.4.1 distance=4 check-gateway=ping

/ip firewall nat
add chain=srcnat out-interface=WAN1 action=masquerade
add chain=srcnat out-interface=WAN2 action=masquerade
add chain=srcnat out-interface=WAN3 action=masquerade
add chain=srcnat out-interface=WAN4 action=masquerade

Lastly we need to add the DNS server that we can resolve hostnames
/ip dns set allow-remote-requests=yes cache-max-ttl=1w cache-size=5000KiB max-udp-packet-size=512 servers= 1.1.1.1,8.8.8.8

Mikrotik WAN Bacağı Erişim Engelleme

  • 3 sene önce, Burak Çalışkan tarafından yazılmıştır.
  • Mikrotik WAN Bacağı Erişim Engelleme için yorumlar kapalı
  • Mikrotik