Burak Çalışkan

C# VPN rasdial

 • 2 sene önce, Burak Çalışkan tarafından yazılmıştır.
 • 0 Yorum
 • C#
System.Diagnostics.Process.Start("rasdial.exe", "VPNadi VPNkullaniciadi VPNparola");

C:\Users\burak>rasdial.exe /help
KULLANIM:
rasdial.exe entryname [kullanıcı adı [parola|*]] [/DOMAIN:etkialanı]
[/PHONE:telefon numarası] [/CALLBACK:geri arama numarası]
[/PHONEBOOK:telefon defteri dosyası] [/PREFIXSUFFIX]

rasdial.exe [girdiadı] /DISCONNECT

C# Yüklü Program Sorgulama

 • 3 sene önce, Burak Çalışkan tarafından yazılmıştır.
 • 0 Yorum
 • C#
 public static bool YukluProgram(string ProgramName)
    {
      bool status = false;
      string registry_key = @"SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall";
      using (RegistryKey key = Registry.LocalMachine.OpenSubKey(registry_key))
      {
        foreach (string subkey_name in key.GetSubKeyNames())
        {
          using (RegistryKey subkey = key.OpenSubKey(subkey_name))
          {
            if (!string.IsNullOrEmpty(Convert.ToString(subkey.GetValue("DisplayName"))))
            {
              if (Convert.ToString(subkey.GetValue("DisplayName")).Contains(ProgramName))
                status = true;
            }
          }
        }
      }
      return status;
    }

 

string programName = "Microsoft Visual C++ 2015";
          bool st = YukluProgram(programName);
          if (st)
          {
 MessageBox.Show(programName + " Program yuklu");
}else{
 MessageBox.Show(programName + " Program yuklu degil");
}

 

FileSystemWatcher ile klasör, dosya ve disk işlemlerini takip etmek

Bu makalemizde Windows projelerimizde, bir sürücü veya klasörde olan biten islemleri takip etmek, izlemek için ihtiyacimiz olan FileSystemWatcher kontrolü hakkinda bilgi bulabilirsiniz.

FileSystemWatcher kontrolü, parametre olarak verdigimiz bir diski, klasörü veya dosyayi takip etmemizi saglar. Dosyanin adi degistiginde, degisiklik oldugunda, silindiginde veya yeni bir dosya olusturdugumuzda bunun bilgisini alabiliriz. FileSystemWatcher nesnesini ister toolboxtan projenize sürükleyip ekleyebilirsiniz. Isterseniz de kendiniz de örnekleyerek olusturabilirsiniz. (Devamını Oku)

C# iki string arasındaki string değer

 • 3 sene önce, Burak Çalışkan tarafından yazılmıştır.
 • 0 Yorum
 • C#
public string Between(string Text, string FirstString, string LastString)
    {
      string STR = Text;
      string STRFirst = FirstString;
      string STRLast = LastString;
      string FinalString;

      int Pos1 = STR.IndexOf(FirstString) + FirstString.Length;
      int Pos2 = STR.IndexOf(LastString);
      FinalString = STR.Substring(Pos1, Pos2 - Pos1);
      return FinalString;
    }

C# Between iki veri arasındaki veri

 

C# JSON String

 • 4 sene önce, Burak Çalışkan tarafından yazılmıştır.
 • 0 Yorum
 • C#

http://www.newtonsoft.com/json

http://james.newtonking.com/pages/json-net.aspx

Visual Studio 2015    PM > Install-Package Newtonsoft.Json

string json = @"{
 ""Name"": ""Apple"",
 ""Expiry"": new Date(1230422400000),
 ""Price"": 3.99,
 ""Sizes"": [
  ""Small"",
  ""Medium"",
  ""Large""
 ]
}";

JObject o = JObject.Parse(json);

string name = (string)o["Name"];
// Apple

JArray sizes = (JArray)o["Sizes"];

string smallest = (string)sizes[0];
// Small

 

C# Çoklu Kelime Parçalama

 • 4 sene önce, Burak Çalışkan tarafından yazılmıştır.
 • 0 Yorum
 • C#

string strings = “4,6,8\n9,4”;
string [] split = strings .Split(new Char [] {‘,’ , ‘\n’ });

string [] split = strings .Split(new Char [] {‘,’ , ‘\n’ }, StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries);

string [] split = strings.Split(new Char[] { ‘,’, ‘\\’, ‘\n’ }, StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries);

var s = “4,6,8\n9,4”;
var split = s.Split(new char[]{‘,’, ‘\n’});

using System.Text.RegularExpressions;
var i = “4,6,8 , 9\n\n4″;
var o = Regex.Split(i, @”[,\s\n]+”);

C# Arkaplanda CMD Komutu Gönderme

 • 4 sene önce, Burak Çalışkan tarafından yazılmıştır.
 • 0 Yorum
 • C#

Process cmd = new Process();
cmd.StartInfo.FileName = “cmd.exe”;
cmd.StartInfo.RedirectStandardInput = true;
cmd.StartInfo.RedirectStandardOutput = true;
cmd.StartInfo.CreateNoWindow = true;
cmd.StartInfo.UseShellExecute = false;
cmd.Start();
cmd.StandardInput.WriteLine(“netstat -a -n -b | find \”35623\” | find \”TCP\””);
cmd.StandardInput.Flush();
cmd.StandardInput.Close();
cmd.WaitForExit();
textBox1.Text = cmd.StandardOutput.ReadToEnd();