Burak Çalışkan

CentOS CWP Panel NodeJS

CWP-Node.js

CWP Node.js  https://github.com/born2host/CWP-Node.js adresinde bulunan dosyayı indirmemiz gerekmektedir.

Node.js version 6 veya 8 sürümleri yüklenebilir.

Node.js güncelleme gerektiği zaman “yum -y update” komutu çalıştırılması yeterlidir.

Dosya Oluşturalım /usr/local/cwpsrv/htdocs/resources/admin/include/3rdparty.php

<li><a href="index.php?module=nodejs"><span class="icon16 icomoon-icon-arrow-right-3"></span>Node.js Installer</a></li>

İndirdiğimiz nodejs.php dosyasını modules klasörüne atalım. /usr/local/cwpsrv/htdocs/resources/admin/modules/

2030 panele giriş yaparak Developers Menu -> Node.js Installer menüsünü seçerek yüklemesini yapalım.

Node.js: node -v

NPM: npm -v

PHP MySQL Bağlantısı

 • 2 sene önce, Burak Çalışkan tarafından yazılmıştır.
 • 0 Yorum
 • MySQL,PHP

$host=”192.168.1.10″;
$db=”database_adi”;
$user=”database_kullanici”;
$pass=”db_sifre”;
$conn=@mysql_connect($host,$user,$pass) or die(“Mysql Baglanamadi”);

mysql_query(“INSERT INTO tablo(ad,soyad,zaman) VALUES(‘a’,’b’,now()) ON DUPLICATE KEY UPDATE ad= ‘burak’ , zaman=now() “);

 

 

veya

 

$dbhost=”192.168.1.10″;
$dbuser=”database_kullanici”;
$dbpassword=”db_sifre”;
$dbname=”database_adi”;

$baglan=mysql_connect($dbhost,$dbuser,$dbpassword) or die (“MySQL Baglantisi kurulamadi.”);
mysql_select_db($dbname,$baglan) or die (“Veritabani baglantisi kurulamadi”);
mysql_query(“SET NAMES UTF8”);

PHP dizi ardışık kayıtları,peşpeşe kayıtları bulma

 • 3 sene önce, Burak Çalışkan tarafından yazılmıştır.
 • 0 Yorum
 • PHP

$needle = array(‘a’, ‘b’);
$haystack = array(‘x’, ‘a’, ‘b’, ‘c’);

function consecutive_values(array $needle, array $haystack) {
$i_max = count($haystack)-count($needle);
$j_max = count($needle);
for($i=0; $i<$i_max; ++$i) { $match = true; for($j=0; $j<$j_max; ++$j) { if($needle[$j]!=$haystack[$i+$j]) { $match = false; break; } } if($match) { return $i; } } return -1; } VEYA function searchInArray($haystack, $needle) { $keys = array_search($haystack, $needle[0]); foreach ($keys as $key) { $endPos = $key + count($needle); for ($i=1; $i<$count($needle); $i++) { if ($needle[$i] == $haystack[$key + $i]) { return $key; } } } return false; }

PHP access_log mysql aktarma

 • 3 sene önce, Burak Çalışkan tarafından yazılmıştır.
 • 0 Yorum
 • PHP

connect_error) {
die(“Baglanti Hatasi: ” . $conn->connect_error);
}

$handle = fopen(“/var/log/nginx/access.log”, “r”);
$satirs = “”;
$ipadresi = “”;
if ($handle) {
while (($line = fgets($handle)) !== false) {
// process the line read.
//$satirs = $line;
$ipadresi = explode(” – – “, $line);
$ipadresi = trim($ipadresi[0]);
if($ipadresi !== “85.96.184.61”){
$sql = “INSERT INTO access_log (satir,ip,zaman) VALUES (‘$line’,’$ipadresi’,now());”;
$conn->query($sql);
}
}
//print_r($satirs);
fclose($handle);
} else {
// error opening the file.
}

$conn->close();
?>

PHP Arasındaki Fonksiyonu

 • 3 sene önce, Burak Çalışkan tarafından yazılmıştır.
 • 0 Yorum
 • PHP

function arasindaki($kelime,$baslangic,$bitis){
$r = explode($baslangic, $kelime);
if (isset($r[1])){
$r = explode($bitis, $r[1]);
return $r[0];
}
return ”;
}

PHP contains Fonksiyonu

function contains($str, array $arr)
{
foreach($arr as $a) {
if (stripos($str,$a) !== false) return true;
}
return false;
}

Güncel Döviz Kuru Çekmek

 • 3 sene önce, Burak Çalışkan tarafından yazılmıştır.
 • 0 Yorum
 • PHP
<?php
$xml = simplexml_load_file('http://www.tcmb.gov.tr/kurlar/today.xml');
foreach ($xml->Currency as $Currency) {
  // USD ALIŞ-SATIŞ
  if ($Currency['Kod'] == "USD") {
    $usd_DS = $Currency->BanknoteSelling;
    $usd_DA = $Currency->BanknoteBuying;
  }
  // EURO ALIŞ-SATIŞ
  if ($Currency['Kod'] == "EUR") {
    $eur_DS = $Currency->BanknoteSelling;
    $eur_DA = $Currency->BanknoteBuying;
  }
  // USD EFEKTİF ALIŞ-SATIŞ
  if ($Currency['Kod'] == "USD") {
    $usd_ES = $Currency->ForexSelling;
    $usd_EA = $Currency->ForexBuying;
  }
  // EURO EFEKTİF ALIŞ-SATIŞ
  if ($Currency['Kod'] == "EUR") {
    $eur_ES = $Currency->ForexSelling;
    $eur_EA = $Currency->ForexBuying;
  }
}
?>
<table>
  <tr>
    <td style="width: 200px;"><strong>Para Birimi</strong></td>
    <td style="width: 50px;"><strong>Alış</strong></td>
    <td style="width: 50px;"><strong>Satış</strong></td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Dolar (USD)</td>
    <td><?php echo $usd_DS; ?></td>
    <td><?php echo $usd_DA; ?></td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Euro (EUR)</td>
    <td><?php echo $eur_DS; ?></td>
    <td><?php echo $eur_DA; ?></td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Dolar (USD) Efektif</td>
    <td><?php echo $usd_ES; ?></td>
    <td><?php echo $usd_EA; ?></td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Euro (EUR) Efektif</td>
    <td><?php echo $eur_ES; ?></td>
    <td><?php echo $eur_EA; ?></td>
  </tr>
</table>

 

echo "<pre>";
//print_r($xml);
echo "</pre>";

 

Forex Fiyatları için
$usd_DS = $Currency->ForexSelling;
$usd_DA = $Currency->ForexBuying;

PHP Kodlama Standartları

 • 4 sene önce, Burak Çalışkan tarafından yazılmıştır.
 • 0 Yorum
 • PHP

PHP dil olarak herhangi bir yazım standardına sahip değildir, bu nedenle projelerde yada kütüphanelerde değişik yazım stilleri görebilirsiniz. Bu durum hem bizim başka kodları okumamızı zorlaştırır, hemde bizden sonra gelen yazılım geliştiricilerinin bizim kodlarımızı okuması zorlaşır. Yani kısaca her yönden zararlı çıkan bizler oluyoruz. Bu sebeple dünyaca geliştiricilerinin belirledikleri PSR standartları bulunmaktadır. Bu standartlar büyük projelerde, frameworklerde görmeniz mümkün. Hal böyle olunca bizimde bu standartları öğrenmemiz iyi, kullanmamız çok çok iyi olacaktır.

(Devamını Oku)

12