Burak Çalışkan

CentOS CWP Apache Açılmaması

  • 1 sene önce, Burak Çalışkan tarafından yazılmıştır.
  • 0 Yorum
  • Genel

service cwpsrv status

service cwp-phpfpm status

/bin/systemctl start cwpsrv.service

chkconfig httpd on
systemctl enable httpd.service

chkconfig httpd off
systemctl disable httpd.service

systemctl enable cwp-phpfpm

/bin/systemctl stop httpd.service

/bin/systemctl start httpd.service

/bin/systemctl status httpd.service

systemctl status httpd.service
journalctl -xe

Apache Rebuild SH
cd /usr/local/src
sh apache-rebuild.sh