Burak Çalışkan

FreeBSD Ethernet Bacağından VLAN Öğrenme

  • 12 ay önce, Burak Çalışkan tarafından yazılmıştır.
  • 0 Yorum
  • Genel
root@burak:~ # tcpdump -nei em0

18:18:37.748681 00:08:a2:09:39:a9 > ff:ff:ff:ff:ff:ff, ethertype 802.1Q (0x8100), length 46: vlan 22, p 0, ethertype ARP, Request who-has 10.20.2.10 tell 10.20.2.1, length 28