Burak Çalışkan

CentOS CWP Panel 2030 Port

  • 7 sene önce, Burak Çalışkan tarafından yazılmıştır.
  • CentOS CWP Panel 2030 Port için yorumlar kapalı
  • CentOS

iptables -A INPUT -p tcp –dport 2030 -j ACCEPT

service iptables restart

iptables -I OUTPUT -p tcp –dport 2030 -j ACCEPT

/etc/init.d/iptables stop

/etc/init.d/iptables start

reboot

FreeBSD 12 Apache + MySQL + PHP 5.6.30 Kurulumu

  • 7 sene önce, Burak Çalışkan tarafından yazılmıştır.
  • FreeBSD 12 Apache + MySQL + PHP 5.6.30 Kurulumu için yorumlar kapalı
  • FreeBSD

pkg install rsync
pkg install fusefs-sshfs

Örnek;
1)% sshfs -o idmap=user username@example.org: /path/to/mount/point
veya
2) % mount_fusefs auto /path/to/mount/point sshfs -o idmap=user \
username@example.org:
veya
3) % env FUSE_DEV_NAME=/dev/fuse0 sshfs -o idmap=user \
username@example.org:
% mount_fusefs /dev/fuse0 /path/to/mount/point

pkg install nano

freebsd-update fetch
freebsd-update install

pkg install apache24

sysrc apache24_enable=yes
service apache24 start

pkg install mysql55-server

sysrc mysql_enable=yes
service mysql-server start

mysql_secure_installation

pkg install mod_php56 php56-mysql php56-mysqli

cp /usr/local/etc/php.ini-production /usr/local/etc/php.ini

rehash

nano /usr/local/etc/apache24/httpd.conf

DirectoryIndex aratıp bulunur.

DirectoryIndex index.php index.html

Alt satırına kod eklenir.

 

 

service apache24 restart

service php-fpm onerestart

Zihin Haritası

  • 8 sene önce, Burak Çalışkan tarafından yazılmıştır.
  • Zihin Haritası için yorumlar kapalı
  • Linux

Zihin-Haritası