Burak Çalışkan

FreeBSD nginx site root

 • 6 sene önce, Burak Çalışkan tarafından yazılmıştır.
 • FreeBSD nginx site root için yorumlar kapalı
 • FreeBSD,Genel

Dosya Yolu:  /usr/local/etc/nginx/nginx.conf

load_module /usr/local/libexec/nginx/ngx_mail_module.so;
load_module /usr/local/libexec/nginx/ngx_stream_module.so;

#user nobody;
user www;
worker_processes 1;
error_log /var/log/nginx/error.log info; (Devamını Oku)

NFS Mount

 • 7 sene önce, Burak Çalışkan tarafından yazılmıştır.
 • NFS Mount için yorumlar kapalı
 • CentOS,FreeBSD

FreeBSD
/etc/rc.conf içindekiler;
nfs_server_enable=”YES”
nfs_server_flags=”-u -t -n 4″
nfsv4_server_enable=”YES”
rpcbind_enable=”YES”
mountd_flags=”-r”
mountd_enable=”YES”

/etc/exports içindekiler;
/NFS -maproot=root 192.168.1.110
veya
/NFS -alldirs 192.168.1.110  bütün klasörler için izin verir.

NOT: bağlanacak clientin ip adresi olmalı ona göre izin vermekte.

# rpcbind
# nfsd -u -t -n 4
# mountd -r

service rpcbind restart
service nfsd restart
service mountd restart

umount -f -l /mnt/myfolder

CentOS
yum install nfs-utils nfs-utils-lib
mount -t nfs 192.168.1.180:/NFS -o nolock /NFS

Windows Listesi İçin

C:\Windows\system32>showmount -e 10.31.31.31
Exports list on 10.31.31.31:
/Store/Share 10.86.86.14, 10.86.86.16, 10.86.86.18,
10.86.86.20, 10.86.86.22, 10.31.31.33,
10.86.86.30

Windows Map Edilmiş Bütün Sürücüleri Silme
NET USE * /DELETE

Windows Map Edilmiş N: Sürücüsünü Silme
NET USE N: /delete

Windows NFS Restart

FreeBSD MQTT Mosquitto Kurulumu

 • 7 sene önce, Burak Çalışkan tarafından yazılmıştır.
 • FreeBSD MQTT Mosquitto Kurulumu için yorumlar kapalı
 • FreeBSD

Port Üzerinden Yükleme: cd /usr/ports/net/mosquitto/ && make install clean
Paket Üzerinden Yükleme: pkg install mosquitto

FreeBSD sshfs mount

 • 7 sene önce, Burak Çalışkan tarafından yazılmıştır.
 • FreeBSD sshfs mount için yorumlar kapalı
 • FreeBSD

sshfs root@192.168.2.50:/disk/buraksshfstest/ /klasor/a -o allow_other -o ro

hata verir ise terminale yazılacak kod.
kldload fuse

rc.conf
fusefs_enable=”YES”

FreeBSD Paketler

 • 7 sene önce, Burak Çalışkan tarafından yazılmıştır.
 • FreeBSD Paketler için yorumlar kapalı
 • FreeBSD

pkg install nano

pkg install nginx

pkg install mysql56-server

(Devamını Oku)

FreeBSD üzerinde UFS2 dosya sistemi yeniden boyutlandırma

 • 8 sene önce, Burak Çalışkan tarafından yazılmıştır.
 • FreeBSD üzerinde UFS2 dosya sistemi yeniden boyutlandırma için yorumlar kapalı
 • FreeBSD

FreeBSD üzerinde UFS2 dosya sistemi yeniden boyutlandırma

Bütün Blokları listele;

İşlem yapacağınız bloğun yedeğini alın.

GEOM  Yazma izni verelim.

Yeniden boyutlandırma için 3.bölümü değiştirin.

Boyutlandırmak istediğiniz bloğun işlemini gerçekleştirin.

İşleme devam edebilmesi için Enter komutu bekleyebilir..
GEOM Yazma iznini geri alalım.

reboot komutunu gönderdiğimizde artık diskimiz boyutlandırılmış halini alacaktır.