Burak Çalışkan

FreeBSD nginx site root

Dosya Yolu:  /usr/local/etc/nginx/nginx.conf

load_module /usr/local/libexec/nginx/ngx_mail_module.so;
load_module /usr/local/libexec/nginx/ngx_stream_module.so;

#user nobody;
user www;
worker_processes 1;
error_log /var/log/nginx/error.log info; (Devamını Oku)

NFS Mount

FreeBSD
/etc/rc.conf içindekiler;
nfs_server_enable=”YES”
nfs_server_flags=”-u -t -n 4″
nfsv4_server_enable=”YES”
rpcbind_enable=”YES”
mountd_flags=”-r”
mountd_enable=”YES”

/etc/exports içindekiler;
/NFS -maproot=root 192.168.1.110
veya
/NFS -alldirs 192.168.1.110  bütün klasörler için izin verir.

NOT: bağlanacak clientin ip adresi olmalı ona göre izin vermekte.

# rpcbind
# nfsd -u -t -n 4
# mountd -r

service rpcbind restart
service nfsd restart
service mountd restart

umount -f -l /mnt/myfolder

CentOS
yum install nfs-utils nfs-utils-lib
mount -t nfs 192.168.1.180:/NFS -o nolock /NFS

Windows Listesi İçin

C:\Windows\system32>showmount -e 10.31.31.31
Exports list on 10.31.31.31:
/Store/Share 10.86.86.14, 10.86.86.16, 10.86.86.18,
10.86.86.20, 10.86.86.22, 10.31.31.33,
10.86.86.30

Windows Map Edilmiş Bütün Sürücüleri Silme
NET USE * /DELETE

Windows Map Edilmiş N: Sürücüsünü Silme
NET USE N: /delete

Windows NFS Restart

net stop nfsclnt
net stop nfsrdr
net start nfsrdr 
net start nfsclnt

FreeBSD MQTT Mosquitto Kurulumu

  • 3 sene önce, Burak Çalışkan tarafından yazılmıştır.
  • 0 Yorum
  • FreeBSD

Port Üzerinden Yükleme: cd /usr/ports/net/mosquitto/ && make install clean
Paket Üzerinden Yükleme: pkg install mosquitto

FreeBSD sshfs mount

  • 3 sene önce, Burak Çalışkan tarafından yazılmıştır.
  • 0 Yorum
  • FreeBSD

sshfs root@192.168.2.50:/disk/buraksshfstest/ /klasor/a -o allow_other -o ro

hata verir ise terminale yazılacak kod.
kldload fuse

rc.conf
fusefs_enable=”YES”

FreeBSD üzerinde UFS2 dosya sistemi yeniden boyutlandırma

  • 4 sene önce, Burak Çalışkan tarafından yazılmıştır.
  • 0 Yorum
  • FreeBSD

FreeBSD üzerinde UFS2 dosya sistemi yeniden boyutlandırma

camcontrol rescan all

Bütün Blokları listele;

gpart show

İşlem yapacağınız bloğun yedeğini alın.

gpart recover ada0

GEOM  Yazma izni verelim.

sysctl -w kern.geom.debugflags=16

Yeniden boyutlandırma için 3.bölümü değiştirin.

gpart resize -i 3 ada0

Boyutlandırmak istediğiniz bloğun işlemini gerçekleştirin.

growfs ada0p3

İşleme devam edebilmesi için Enter komutu bekleyebilir..
GEOM Yazma iznini geri alalım.

sysctl -w kern.geom.debugflags=0

reboot komutunu gönderdiğimizde artık diskimiz boyutlandırılmış halini alacaktır.