Burak Çalışkan

linux iptables

  • 7 sene önce, Burak Çalışkan tarafından yazılmıştır.
  • linux iptables için yorumlar kapalı
  • Linux

iptables -t nat –line-numbers -L

iptables -t nat -D PREROUTING 6

for i in $( iptables -t nat –line-numbers -L | grep ^[0-9] | awk ‘{ print $1 }’ | tac ); do iptables -t nat -D PREROUTING $i; done

iptables -t nat -A PREROUTING -i ens4 -p tcp –dport 1:65535 -j DNAT –to 233.11.22.33:1-65535

sudo ufw restart

Tek Port yönlendirmesi için

iptables -t nat -A POSTROUTING -o ens4 -j SNAT –to-source 10.142.0.2

iptables -t nat -A PREROUTING -i ens4 -p tcp -m tcp –dport 80 -j DNAT –to-destination 233.11.22.33:80

Listelemek için;
iptables –table nat –list
veya
iptables -t nat -L

NOT: 233.11.22.3 yönlendirilecek ip

10.142.0.2 içerdeki cihaz ip

Windows NFS Mount

  • 7 sene önce, Burak Çalışkan tarafından yazılmıştır.
  • Windows NFS Mount için yorumlar kapalı
  • Windows

mount \\ipadresi\KlasorAdi N:

N: Sürücü Adı

TCP/IP nedir?

  • 8 sene önce, Burak Çalışkan tarafından yazılmıştır.
  • TCP/IP nedir? için yorumlar kapalı
  • Genel

“Bilgi Ağı” üzerindeki bilgi iletimi ve paylaşımı bazı kurallar dahilinde yapılmaktadır. Bu kurallara kısaca “internet protokolleri”, ya da TCP/IP protokoller ailesi denir. TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol), bilgisayarlar ile veri iletme/alma birimleri arasında organizasyonu sağlayan, böylece bir yerden diğerine veri iletişimini olanaklı kılan pek çok veri iletişim protokolüne verilen genel addır. Bir başka değişle, TCP/IP protokolleri bilgisayarlar arası veri iletişiminin kurallarını koyar.

Bu protokollere örnek olarak, dosya alma/gönderme protokolü (FTP, File Transfer Protocol), Elektronik posta iletişim protokolü (SMTP Simple Mail Transfer Protocol), TELNET protokolü (Internet üzerindeki başka bir bilgisayarda etkileşimli çalışma için geliştirilen *login* protokolü) verilebilir. Adını sıkça duyduğumuz WWW ortamında birbirine link objelerin iletilmesini sağlayan protokol ise Hyper Text Transfer Protocol (HTTP) olarak adlandırılmaktadır. TCP/IP protokolü aynı zamanda, diğer iletişim ağlarında da kullanilabilir. Özellikle pek çok farklı tipte bilgisayarı veya iş istasyonlarını birbirine bağlayan yerel ağlarda (LAN) kullanımı yaygındır.

Kaynak : (bilisimterimleri) http://bc.vc/EgM06s