Burak Çalışkan

NFS Mount

FreeBSD
/etc/rc.conf içindekiler;
nfs_server_enable=”YES”
nfs_server_flags=”-u -t -n 4″
nfsv4_server_enable=”YES”
rpcbind_enable=”YES”
mountd_flags=”-r”
mountd_enable=”YES”

/etc/exports içindekiler;
/NFS -maproot=root 192.168.1.110
veya
/NFS -alldirs 192.168.1.110  bütün klasörler için izin verir.

NOT: bağlanacak clientin ip adresi olmalı ona göre izin vermekte.

# rpcbind
# nfsd -u -t -n 4
# mountd -r

service rpcbind restart
service nfsd restart
service mountd restart

umount -f -l /mnt/myfolder

CentOS
yum install nfs-utils nfs-utils-lib
mount -t nfs 192.168.1.180:/NFS -o nolock /NFS

Windows Listesi İçin

C:\Windows\system32>showmount -e 10.31.31.31
Exports list on 10.31.31.31:
/Store/Share 10.86.86.14, 10.86.86.16, 10.86.86.18,
10.86.86.20, 10.86.86.22, 10.31.31.33,
10.86.86.30

Windows Map Edilmiş Bütün Sürücüleri Silme
NET USE * /DELETE

Windows Map Edilmiş N: Sürücüsünü Silme
NET USE N: /delete

Windows NFS Restart

net stop nfsclnt
net stop nfsrdr
net start nfsrdr 
net start nfsclnt

FreeBSD sshfs mount

  • 3 sene önce, Burak Çalışkan tarafından yazılmıştır.
  • 0 Yorum
  • FreeBSD

sshfs root@192.168.2.50:/disk/buraksshfstest/ /klasor/a -o allow_other -o ro

hata verir ise terminale yazılacak kod.
kldload fuse

rc.conf
fusefs_enable=”YES”

arm FreeBSD Disk Mount

  • 3 sene önce, Burak Çalışkan tarafından yazılmıştır.
  • 0 Yorum
  • FreeBSD

newfs /dev/ada1s1a
mount /dev/ada1s1a /mnt
cd /mnt
dump 0af – / | restore rf –

NOT: diskteki dosyaları uçurur. yeniden file system yaratır.

lubuntu disk mount/umount

  • 3 sene önce, Burak Çalışkan tarafından yazılmıştır.
  • 0 Yorum
  • Linux

sudo mkdir /harddisk
sudo chmod -R 777 /harddisk

sudo mount -t ntfs /dev/sda1 /harddisk

Diski Çıkartmak için;
sudo umount /harddisk

/etc/fstab dosyası için parametreler;
sudo blkid

ESX/ESXi Server Disks Mount

ESX / ESXi Sunucu Diskler / VMDK dosyaları Montaj
DiskInternals VMFS Kurtarma ile, bir sunucu üzerinde herhangi bir sanal makineye ait herhangi bir VMDK dosyasını monte edebilirsiniz. dosya erişim ve veri kurtarma araçları mevcut kullanabilmek için, size ESX / ESXi sunucusuna bağlanmak ve diskler, bölümler ve VMDK dosyaları mount gerekir.

menu_esx

(Devamını Oku)