Burak Çalışkan

Windows NFS Mount

 • 7 sene önce, Burak Çalışkan tarafından yazılmıştır.
 • Windows NFS Mount için yorumlar kapalı
 • Windows

mount \\ipadresi\KlasorAdi N:

N: Sürücü Adı

NFS Mount

 • 7 sene önce, Burak Çalışkan tarafından yazılmıştır.
 • NFS Mount için yorumlar kapalı
 • CentOS,FreeBSD

FreeBSD
/etc/rc.conf içindekiler;
nfs_server_enable=”YES”
nfs_server_flags=”-u -t -n 4″
nfsv4_server_enable=”YES”
rpcbind_enable=”YES”
mountd_flags=”-r”
mountd_enable=”YES”

/etc/exports içindekiler;
/NFS -maproot=root 192.168.1.110
veya
/NFS -alldirs 192.168.1.110  bütün klasörler için izin verir.

NOT: bağlanacak clientin ip adresi olmalı ona göre izin vermekte.

# rpcbind
# nfsd -u -t -n 4
# mountd -r

service rpcbind restart
service nfsd restart
service mountd restart

umount -f -l /mnt/myfolder

CentOS
yum install nfs-utils nfs-utils-lib
mount -t nfs 192.168.1.180:/NFS -o nolock /NFS

Windows Listesi İçin

C:\Windows\system32>showmount -e 10.31.31.31
Exports list on 10.31.31.31:
/Store/Share 10.86.86.14, 10.86.86.16, 10.86.86.18,
10.86.86.20, 10.86.86.22, 10.31.31.33,
10.86.86.30

Windows Map Edilmiş Bütün Sürücüleri Silme
NET USE * /DELETE

Windows Map Edilmiş N: Sürücüsünü Silme
NET USE N: /delete

Windows NFS Restart

FreeBSD sshfs mount

 • 7 sene önce, Burak Çalışkan tarafından yazılmıştır.
 • FreeBSD sshfs mount için yorumlar kapalı
 • FreeBSD

sshfs root@192.168.2.50:/disk/buraksshfstest/ /klasor/a -o allow_other -o ro

hata verir ise terminale yazılacak kod.
kldload fuse

rc.conf
fusefs_enable=”YES”

arm FreeBSD Disk Mount

 • 7 sene önce, Burak Çalışkan tarafından yazılmıştır.
 • arm FreeBSD Disk Mount için yorumlar kapalı
 • FreeBSD

newfs /dev/ada1s1a
mount /dev/ada1s1a /mnt
cd /mnt
dump 0af – / | restore rf –

NOT: diskteki dosyaları uçurur. yeniden file system yaratır.

lubuntu disk mount/umount

 • 7 sene önce, Burak Çalışkan tarafından yazılmıştır.
 • lubuntu disk mount/umount için yorumlar kapalı
 • Linux

sudo mkdir /harddisk
sudo chmod -R 777 /harddisk

sudo mount -t ntfs /dev/sda1 /harddisk

Diski Çıkartmak için;
sudo umount /harddisk

/etc/fstab dosyası için parametreler;
sudo blkid

ESX/ESXi Server Disks Mount

 • 7 sene önce, Burak Çalışkan tarafından yazılmıştır.
 • ESX/ESXi Server Disks Mount için yorumlar kapalı
 • Sanallaştırma

ESX / ESXi Sunucu Diskler / VMDK dosyaları Montaj
DiskInternals VMFS Kurtarma ile, bir sunucu üzerinde herhangi bir sanal makineye ait herhangi bir VMDK dosyasını monte edebilirsiniz. dosya erişim ve veri kurtarma araçları mevcut kullanabilmek için, size ESX / ESXi sunucusuna bağlanmak ve diskler, bölümler ve VMDK dosyaları mount gerekir.

menu_esx

(Devamını Oku)