Burak Çalışkan

ZFS mount FreeBSD

 • 2 sene önce, Burak Çalışkan tarafından yazılmıştır.
 • 0 Yorum
 • FreeBSD

service cron stop
ls -l /dev/ada*
chmod -R 777 /ZFS7
zpool destroy ZFS7
zpool create -f ZFS7 /dev/ada0
chmod -R 777 /ZFS7
zpool import ZFS7
chmod -R 777 /ZFS7
chmod -R 777 /ZFS7/
zpool list
df -h
zfs get status
zfs set compression=on ZFS7
zfs get compression ZFS7
cp /usr/share/zoneinfo/Europe/Moscow /etc/localtime
reboot

service cron stop
sqlite3 /usr/local/var/backup/backup_server.db “CREATE TRIGGER test5 AFTER INSERT ON logs BEGIN UPDATE logs SET logdata = REPLACE(LOWER(logdata),’backup’,’xbackup’) where LOWER(logdata) like ‘%backup%’; END;”
reboot

zpool create -f ZFS7 mirror /dev/da1 /dev/da2

zpool create -f ZFS7 mirror /dev/ada1 /dev/ada2

zpool add ZFS7 mirror /dev/ada2

zfs unmount ZFS7
zpool destroy -f ZFS7

zpool status

FreeBSD nginx site root

Dosya Yolu:  /usr/local/etc/nginx/nginx.conf

load_module /usr/local/libexec/nginx/ngx_mail_module.so;
load_module /usr/local/libexec/nginx/ngx_stream_module.so;

#user nobody;
user www;
worker_processes 1;
error_log /var/log/nginx/error.log info; (Devamını Oku)

FreeBSD nginx.conf

/usr/local/etc/nginx/nginx.conf içindekiler,

load_module /usr/local/libexec/nginx/ngx_mail_module.so;
load_module /usr/local/libexec/nginx/ngx_stream_module.so;

#user nobody;
user www;
worker_processes 1;
error_log /var/log/nginx/error.log info; (Devamını Oku)

pfSense disk mount

 • 3 sene önce, Burak Çalışkan tarafından yazılmıştır.
 • 0 Yorum
 • FreeBSD

mount edeceğimiz yol oluşturulur
mkdir -m 0777 /media/test
mkdir -m 0777 /media/test3

camcontrol devlist
ile disk listesinde disk id si bulunur (disk-patition id kalın yazı ile belirtildi.)

mount /dev/da4s1a /media/test
not clean hatası veriyorsa aşağıdaki komut uygulanır
/sbin/fsck -t ufs -y /dev/da4s1a

fsck yapamıyorsa aşağıdaki komut ile denenir
mount -f -r /dev/da4s1a /media/test

cp -R /media/test /media/test3 (hedef dosya)

FreeBSD Python

 • 3 sene önce, Burak Çalışkan tarafından yazılmıştır.
 • 0 Yorum
 • FreeBSD

cd /usr/ports/lang/python/ && make install clean

pkg install python

Python pip kurulumu, pip3 kurulumu
wget https://bootstrap.pypa.io/get-pip.py
python get-pip.py

python py kurulum komutu
python /py/setup.py install

http client pip kurulumu
pip install httpclient

python setup.py build
python setup.py install

pip install python_http_client
easy_install python_http_client

No such file or directory

 • 3 sene önce, Burak Çalışkan tarafından yazılmıştır.
 • 0 Yorum
 • FreeBSD

service apache24 start error hatası
No such file or directory: AH02291: Cannot access directory ‘/var/log/’ for main error log

/var/log (chmod 755)
/var/crash (chmod 750)

klasörleri aynalama olmuş olabilir. klasörler tekrardan yaratılmalı.