Burak Çalışkan

MSSQL Command Line Backup

 • 1 sene önce, Burak Çalışkan tarafından yazılmıştır.
 • MSSQL Command Line Backup için yorumlar kapalı
 • MSSQL,Yazılım
DECLARE @BackupFile varchar(255), @DB varchar(30), @Description varchar(255), @LogFile varchar(50)
DECLARE @Name varchar(30), @MediaName varchar(30), @BackupDirectory nvarchar(200) 

--Change this variable
SET @BackupDirectory = 'D:\MSSQL_YEDEK\'

--Add a list of all databases you don't want to backup to this.
DECLARE Database_CURSOR CURSOR FOR SELECT name FROM sysdatabases WHERE name <> 'tempdb' AND name <> 'model' AND name <> 'Northwind'
OPEN Database_Cursor
FETCH next FROM Database_CURSOR INTO @DB
WHILE @@fetch_status = 0

  BEGIN
  	SET @Name = @DB + '( Daily BACKUP )'
  	SET @MediaName = @DB + '_Dump' + CONVERT(varchar, CURRENT_TIMESTAMP , 112)
  	SET @BackupFile = @BackupDirectory + + @DB + '_' + 'Full' + '_' + 
  		CONVERT(varchar, CURRENT_TIMESTAMP , 112) + '.bak'
  	SET @Description = 'Normal' + ' BACKUP at ' + CONVERT(varchar, CURRENT_TIMESTAMP) + '.' 

  	IF (SELECT COUNT(*) FROM msdb.dbo.backupset WHERE database_name = @DB) > 0 OR @DB = 'master'
  		BEGIN
  			SET @BackupFile = @BackupDirectory + @DB + '_' + 'Full' + '_' + 
  				CONVERT(varchar, CURRENT_TIMESTAMP , 112) + '.bak'
  			--SET some more pretty stuff for sql server.
  			SET @Description = 'Full' + ' BACKUP at ' + CONVERT(varchar, CURRENT_TIMESTAMP) + '.' 
  		END	
  	ELSE
  		BEGIN
  			SET @BackupFile = @BackupDirectory + @DB + '_' + 'Full' + '_' + 
  				CONVERT(varchar, CURRENT_TIMESTAMP , 112) + '.bak'
  			--SET some more pretty stuff for sql server.
  			SET @Description = 'Full' + ' BACKUP at ' + CONVERT(varchar, CURRENT_TIMESTAMP) + '.' 
  		END
  		BACKUP DATABASE @DB TO DISK = @BackupFile 
  		WITH NAME = @Name, DESCRIPTION = @Description , 
  		MEDIANAME = @MediaName, MEDIADESCRIPTION = @Description , 
  		STATS = 10
  	FETCH next FROM Database_CURSOR INTO @DB
END
CLOSE Database_Cursor
DEALLOCATE Database_Cursor
sqlcmd -S "SERVER-ADI" -U sa -P sifre123 -i "D:\MSSQL_YEDEK\sorgu.sql"

PHP Centos unixODBC

 • 2 sene önce, Burak Çalışkan tarafından yazılmıştır.
 • PHP Centos unixODBC için yorumlar kapalı
 • CentOS,MSSQL,PHP

Hosting Disk Kotası

 • 7 sene önce, Burak Çalışkan tarafından yazılmıştır.
 • Hosting Disk Kotası için yorumlar kapalı
 • Hosting

Disk kotası aşım uyarısı alıyorum, nedeni ne olabilir?
Bu uyarının gelmesi üç farklı kota aşımından dolayı olabilir: Disk alanı kotası, veritabanı kotası ya da aylık trafik kota aşımı.

Kullanımlarınızı kontrol ederek hangi kaynakta aşım olduğunu görebilirsiniz..

(Devamını Oku)