Burak Çalışkan

CentOS CWP Panel 2030 Port

 • 3 sene önce, Burak Çalışkan tarafından yazılmıştır.
 • 0 Yorum
 • CentOS

iptables -A INPUT -p tcp –dport 2030 -j ACCEPT

service iptables restart

iptables -I OUTPUT -p tcp –dport 2030 -j ACCEPT

/etc/init.d/iptables stop

/etc/init.d/iptables start

reboot

NFS Mount

FreeBSD
/etc/rc.conf içindekiler;
nfs_server_enable=”YES”
nfs_server_flags=”-u -t -n 4″
nfsv4_server_enable=”YES”
rpcbind_enable=”YES”
mountd_flags=”-r”
mountd_enable=”YES”

/etc/exports içindekiler;
/NFS -maproot=root 192.168.1.110
veya
/NFS -alldirs 192.168.1.110  bütün klasörler için izin verir.

NOT: bağlanacak clientin ip adresi olmalı ona göre izin vermekte.

# rpcbind
# nfsd -u -t -n 4
# mountd -r

service rpcbind restart
service nfsd restart
service mountd restart

umount -f -l /mnt/myfolder

CentOS
yum install nfs-utils nfs-utils-lib
mount -t nfs 192.168.1.180:/NFS -o nolock /NFS

Windows Listesi İçin

C:\Windows\system32>showmount -e 10.31.31.31
Exports list on 10.31.31.31:
/Store/Share 10.86.86.14, 10.86.86.16, 10.86.86.18,
10.86.86.20, 10.86.86.22, 10.31.31.33,
10.86.86.30

Windows Map Edilmiş Bütün Sürücüleri Silme
NET USE * /DELETE

Windows Map Edilmiş N: Sürücüsünü Silme
NET USE N: /delete

Windows NFS Restart

net stop nfsclnt
net stop nfsrdr
net start nfsrdr 
net start nfsclnt

CentOS SSH Kurulumu

 • 3 sene önce, Burak Çalışkan tarafından yazılmıştır.
 • 0 Yorum
 • CentOS

# yum -y install openssh-server
# chkconfig sshd on
# service sshd start

 

Centos 7 CWP Panel Kurulumu

 • 3 sene önce, Burak Çalışkan tarafından yazılmıştır.
 • 0 Yorum
 • CentOS

yum -y install wget

yum -y update

 

cd /usr/local/src
wget http://centos-webpanel.com/cwp-el7-latest
sh cwp-el7-latest

 

yum install rsync

 

CentOS ağ arayüzleri nasıl yapılandırılır ?

 • 6 sene önce, Burak Çalışkan tarafından yazılmıştır.
 • 0 Yorum
 • Linux

CentOS

CentOS, Fedora veya RHEL olarak, / etc / sysconfig / network-komut dosyalarında yer alan yapılandırma dosyaları / kullanarak ağ arayüzleri yapılandırabilirsiniz. Her ağ arabirimi için (örneğin, eth0), dizinde karşılık gelen yapılandırma dosyası (örneğin, ifcfg-eth0) olmalıdır. Bir ağ arayüzünü yapılandırmak istiyorsanız, aşağıdakileri yapın.

 

$ sudo vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0

 


(Devamını Oku)