Burak Çalışkan

Windows Firewall SQL Ports

 • 3 sene önce, Burak Çalışkan tarafından yazılmıştır.
 • Windows Firewall SQL Ports için yorumlar kapalı
 • MSSQL,Windows,Windows Server

PowerShell Komutları

CMD

MSSQL Bağlantı Portları;
TCP 143340221351434, UDP 1434.

# wf.msc (Windows Firewall) > Gelen Kurallar
C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL15.<InstanceName>\MSSQL\Binn\sqlservr.exe

Windows 10 NIC Teaming

 • 3 sene önce, Burak Çalışkan tarafından yazılmıştır.
 • Windows 10 NIC Teaming için yorumlar kapalı
 • Windows,Windows Server

USB Bellek Engelleme

 • 3 sene önce, Burak Çalışkan tarafından yazılmıştır.
 • USB Bellek Engelleme için yorumlar kapalı
 • Windows

# gpedit.msc
Bilgisayar yapılandırması > Yönetim Şablonları> Sistem> Çıkarılabilir Depolama Birimi Erişimi

# gpupdate /force

HeidiSQL libpq.dll hatası

 • 6 sene önce, Burak Çalışkan tarafından yazılmıştır.
 • HeidiSQL libpq.dll hatası için yorumlar kapalı
 • Windows

Update for Visual C++ 2013 and Visual C++ Redistributable Package

Hatanın Çözümü

https://support.microsoft.com/en-us/help/3179560/update-for-visual-c-2013-and-visual-c-redistributable-package

Driver Store Explorer

 • 6 sene önce, Burak Çalışkan tarafından yazılmıştır.
 • Driver Store Explorer için yorumlar kapalı
 • Windows

https://github.com/lostindark/DriverStoreExplorer/releases/tag/v0.8.3

sistemdeki eski driverleri silmek için

 

CMD komutu;
pnputil.exe /e > c:\drivers.txt
drivers.txt dosyasına driver listesini yazar.

pnputil.exe /d oemNN.inf
dosyayı manuel silmek için.

NOT: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository klasörü “Everyone” yetkisine sahip olmalıdır.

Windows RDP problemi

 • 6 sene önce, Burak Çalışkan tarafından yazılmıştır.
 • Windows RDP problemi için yorumlar kapalı
 • Windows,Windows Server

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\CredSSP\Parameters]
“AllowEncryptionOracle”=dword:00000002

CVE-2018-0886 yama sonrası

Bir kimlik doğrulama hatası oluştu.
İstenen işlev desteklenmiyor
Uzak Bilgisayar:
Bunun nedeni CredSSP şifreleme Oracle düzeltme olabilir.

Batch File Zaman

 • 6 sene önce, Burak Çalışkan tarafından yazılmıştır.
 • Batch File Zaman için yorumlar kapalı
 • Windows

@ECHO OFF
SET hour=%time:~0,2%
IF %hour% GEQ 9 IF %hour% LEQ 14 (GOTO RUNIT)

ECHO calismadi
GOTO END

:RUNIT
ECHO calisti

:END
pause

 

 

 

@echo off
cls
echo Date format = %date%
echo dd = %date:~0,2%
echo mm = %date:~3,2%
echo yyyy = %date:~6,4%
echo.
echo Time format = %time%
echo hh = %time:~0,2%
echo mm = %time:~3,2%
echo ss = %time:~6,2%
echo.
echo Timestamp = %date:~6,4%-%date:~3,2%-%date:~0,2%-%time:~0,2%-%time:~3,2%-%time:~6,2%
pause

Regedit üzerinden USB ve CD-ROM Engelleme

 • 6 sene önce, Burak Çalışkan tarafından yazılmıştır.
 • Regedit üzerinden USB ve CD-ROM Engelleme için yorumlar kapalı
 • Windows

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\USBSTOR

Start değerine tıklıyoruz ve Taban kısmını Ondalık olarak şeçip Değer verisi kısmını 4 yapıyoruz ve OK diyoruz.

NOT : Bu şekilde sadece USB bellek kullanımını engellemiş oluyoruz.USB üzerinden çalışan Mouse,Klavye,Printerlarımız çalışıyor olacaktır.

HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetservices\cdrom

Start değerine tıklıyoruz ve Taban kısmını Ondalık olarak şeçiyoruz ve Değer verisi kısmını ise 4 olarak değiştiriyor ve OK tıklıyoruz ve bu işlemlerden sonra bilgisayarımızı yeniden başlatıyoruz işlemlerin gerçekleştiğini göreceğiz.

PuTTY komut satırından komut gönderme

 • 6 sene önce, Burak Çalışkan tarafından yazılmıştır.
 • PuTTY komut satırından komut gönderme için yorumlar kapalı
 • Linux,Windows