Burak Çalışkan

C# Yüklü Program Sorgulama

 • 7 sene önce, Burak Çalışkan tarafından yazılmıştır.
 • C# Yüklü Program Sorgulama için yorumlar kapalı
 • C#

 

 

C# iki string arasındaki string değer

 • 7 sene önce, Burak Çalışkan tarafından yazılmıştır.
 • C# iki string arasındaki string değer için yorumlar kapalı
 • C#

C# Between iki veri arasındaki veri

 

C# JSON String

 • 8 sene önce, Burak Çalışkan tarafından yazılmıştır.
 • C# JSON String için yorumlar kapalı
 • C#

http://www.newtonsoft.com/json

http://james.newtonking.com/pages/json-net.aspx

Visual Studio 2015    PM > Install-Package Newtonsoft.Json

 

C# Arkaplanda CMD Komutu Gönderme

 • 8 sene önce, Burak Çalışkan tarafından yazılmıştır.
 • C# Arkaplanda CMD Komutu Gönderme için yorumlar kapalı
 • C#

Process cmd = new Process();
cmd.StartInfo.FileName = “cmd.exe”;
cmd.StartInfo.RedirectStandardInput = true;
cmd.StartInfo.RedirectStandardOutput = true;
cmd.StartInfo.CreateNoWindow = true;
cmd.StartInfo.UseShellExecute = false;
cmd.Start();
cmd.StandardInput.WriteLine(“netstat -a -n -b | find \”35623\” | find \”TCP\””);
cmd.StandardInput.Flush();
cmd.StandardInput.Close();
cmd.WaitForExit();
textBox1.Text = cmd.StandardOutput.ReadToEnd();