Burak Çalışkan

Farklı Sekmeye Geçince Diğer Sitenin Başlığının Değişmesi

 

Javascript GET Method Function

javascript-get-method-function<script>
var GET = (function(a) {
if (a == “”) return {};
var b = {};

for (var i = 0; i < a.length; ++i)
{
var p=a[i].split(‘=’, 2);
if (p.length == 1)
b[p[0]] = “”;
else
b[p[0]] = decodeURIComponent(p[1].replace(/\+/g, ” “));
}
return b;
})(window.location.search.substr(1).split(‘&’));

alert(GET[“burak”]);
alert(GET[“caliskan”]);
</script>