Burak Çalışkan

JavaScript Switch-Case

 • 4 hafta önce, Burak Çalışkan tarafından yazılmıştır.
 • JavaScript Switch-Case için yorumlar kapalı
 • JavaScript
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<p id="paragraf"></p>
<script>
var gun;
switch (new Date().getDay()) {
 case 0:
  gun = "Pazar";
  break;
 case 1:
  gun = "Pazartesi";
  break;
 case 2:
  gun = "Salı";
  break;
 case 3:
  gun = "Çarşamba";
  break;
 case 4:
  gun = "Perşembe";
  break;
 case 5:
  gun = "Cuma";
  break;
 case 6:
  gun = "Cumartesi";
}
document.getElementById("paragraf").innerHTML = "Bugün " + gun;
</script>
</body>
</html>

CentOS CWP Panel NodeJS

 • 3 sene önce, Burak Çalışkan tarafından yazılmıştır.
 • CentOS CWP Panel NodeJS için yorumlar kapalı
 • CentOS,Hosting,Linux,PHP

CWP-Node.js

CWP Node.js  https://github.com/born2host/CWP-Node.js adresinde bulunan dosyayı indirmemiz gerekmektedir.

Node.js version 6 veya 8 sürümleri yüklenebilir.

Node.js güncelleme gerektiği zaman “yum -y update” komutu çalıştırılması yeterlidir.

Dosya Oluşturalım /usr/local/cwpsrv/htdocs/resources/admin/include/3rdparty.php

<li><a href="index.php?module=nodejs"><span class="icon16 icomoon-icon-arrow-right-3"></span>Node.js Installer</a></li>

İndirdiğimiz nodejs.php dosyasını modules klasörüne atalım. /usr/local/cwpsrv/htdocs/resources/admin/modules/

2030 panele giriş yaparak Developers Menu -> Node.js Installer menüsünü seçerek yüklemesini yapalım.

Node.js: node -v

NPM: npm -v

C# VPN rasdial

 • 3 sene önce, Burak Çalışkan tarafından yazılmıştır.
 • C# VPN rasdial için yorumlar kapalı
 • C#

C:\Users\burak>rasdial.exe /help
KULLANIM:
rasdial.exe entryname [kullanıcı adı [parola|*]] [/DOMAIN:etkialanı]
[/PHONE:telefon numarası] [/CALLBACK:geri arama numarası]
[/PHONEBOOK:telefon defteri dosyası] [/PREFIXSUFFIX]

rasdial.exe [girdiadı] /DISCONNECT

PHP phpseclib hatasız çalıştırma

 • 3 sene önce, Burak Çalışkan tarafından yazılmıştır.
 • PHP phpseclib hatasız çalıştırma için yorumlar kapalı
 • PHP

error_reporting(E_ALL ^ E_NOTICE);
set_include_path(get_include_path() . PATH_SEPARATOR . ‘phpseclib’);

PHP MySQL Bağlantısı

 • 3 sene önce, Burak Çalışkan tarafından yazılmıştır.
 • PHP MySQL Bağlantısı için yorumlar kapalı
 • MySQL,PHP

$host=”192.168.1.10″;
$db=”database_adi”;
$user=”database_kullanici”;
$pass=”db_sifre”;
$conn=@mysql_connect($host,$user,$pass) or die(“Mysql Baglanamadi”);

mysql_query(“INSERT INTO tablo(ad,soyad,zaman) VALUES(‘a’,’b’,now()) ON DUPLICATE KEY UPDATE ad= ‘burak’ , zaman=now() “);

 

 

veya

 

$dbhost=”192.168.1.10″;
$dbuser=”database_kullanici”;
$dbpassword=”db_sifre”;
$dbname=”database_adi”;

$baglan=mysql_connect($dbhost,$dbuser,$dbpassword) or die (“MySQL Baglantisi kurulamadi.”);
mysql_select_db($dbname,$baglan) or die (“Veritabani baglantisi kurulamadi”);
mysql_query(“SET NAMES UTF8”);

Excelde Sayfa Koruması Şifresini Çözme

 • 3 sene önce, Burak Çalışkan tarafından yazılmıştır.
 • Excelde Sayfa Koruması Şifresini Çözme için yorumlar kapalı
 • Visual Basic,Yazılım

Excelde sayfa korumasını kaldırmak ve şifreyi kırmak için şu adımları izlememiz yeterli olacaktır.

1)  Excel dosyasında korumalı sayfa açıkken klavyeden alt ve F11 tuşlarına basın.

2)  Açılan pencereden insert menüsünden modül e tıklayın.

3) Açılan kod penceresine aşağıdaki kodu kopyalayıp yapıştırın.

4) Run menüsünden run a tıklayın veya F5. Bilgisayar yapıştırdığımız kodlarla korumayı kaldırmaya yani şifreye kırmayı deneyecektir. Biraz bekleyin.

5) Yukarıdaki gibi bir pencere geldiğinde Tamam butonuna tıklayın. Sayfa koruması artık kalkmış olacak ve sayfada istediğiniz değişikliği yapabilirsiniz.

Not: Excel dosyasındaki her sayfa için ayrı ayrı uygulamanız gerekmektedir.

SQL Version

 • 3 sene önce, Burak Çalışkan tarafından yazılmıştır.
 • SQL Version için yorumlar kapalı
 • MSSQL

MSSQL version bilgisi öğrenmek için sorgu;

Örnek Çıktı:
SQL Server Version
Microsoft SQL Server 2014 – 12.0.2000.8 (X64)
Feb 20 2014 20:04:26
Copyright (c) Microsoft Corporation
Standard Edition (64-bit) on Windows NT 6.3 (Build 9600: )

 

Sorgu 2;

Örnek Çıktı:
SQL Server PDW Version
Microsoft SQL Server 2014 – 12.0.2000.8 (X64)
Feb 20 2014 20:04:26
Copyright (c) Microsoft Corporation
Standard Edition (64-bit) on Windows NT 6.3 (Build 9600: )

PHP dizi ardışık kayıtları,peşpeşe kayıtları bulma

 • 3 sene önce, Burak Çalışkan tarafından yazılmıştır.
 • PHP dizi ardışık kayıtları,peşpeşe kayıtları bulma için yorumlar kapalı
 • PHP

$needle = array(‘a’, ‘b’);
$haystack = array(‘x’, ‘a’, ‘b’, ‘c’);

function consecutive_values(array $needle, array $haystack) {
$i_max = count($haystack)-count($needle);
$j_max = count($needle);
for($i=0; $i<$i_max; ++$i) { $match = true; for($j=0; $j<$j_max; ++$j) { if($needle[$j]!=$haystack[$i+$j]) { $match = false; break; } } if($match) { return $i; } } return -1; } VEYA function searchInArray($haystack, $needle) { $keys = array_search($haystack, $needle[0]); foreach ($keys as $key) { $endPos = $key + count($needle); for ($i=1; $i<$count($needle); $i++) { if ($needle[$i] == $haystack[$key + $i]) { return $key; } } } return false; }

PHP access_log mysql aktarma

 • 3 sene önce, Burak Çalışkan tarafından yazılmıştır.
 • PHP access_log mysql aktarma için yorumlar kapalı
 • PHP

connect_error) {
die(“Baglanti Hatasi: ” . $conn->connect_error);
}

$handle = fopen(“/var/log/nginx/access.log”, “r”);
$satirs = “”;
$ipadresi = “”;
if ($handle) {
while (($line = fgets($handle)) !== false) {
// process the line read.
//$satirs = $line;
$ipadresi = explode(” – – “, $line);
$ipadresi = trim($ipadresi[0]);
if($ipadresi !== “85.96.184.61”){
$sql = “INSERT INTO access_log (satir,ip,zaman) VALUES (‘$line’,’$ipadresi’,now());”;
$conn->query($sql);
}
}
//print_r($satirs);
fclose($handle);
} else {
// error opening the file.
}

$conn->close();
?>