Burak Çalışkan

Logo Yazılım Satın Alma Faturaları Detaylı Rapor

  • 2 sene önce, Burak Çalışkan tarafından yazılmıştır.
  • Logo Yazılım Satın Alma Faturaları Detaylı Rapor için yorumlar kapalı
  • MSSQL

SELECT
CONVERT(nvarchar(20), INVOICE.DATE_,104) as Tarih,
–INVOICE.DATE_ AS [Tarih],
CLCARD.CODE as [Cari Kod],
CLCARD.DEFINITION_ as [Cari Ad],
INVOICE.SERIALCODE [Seri No],
INVOICE.FICHENO [Fiş No],
COALESCE(
CASE STLINE.UINFO1
WHEN 0 THEN STLINE.AMOUNT
ELSE STLINE.AMOUNT*STLINE.UINFO2/STLINE.UINFO1
END, STLINE.AMOUNT/1000) [Miktar],
UNT.CODE [Birim],
CASE WHEN STLINE.LINETYPE=4 THEN SRV.CODE ELSE INV.CODE END AS [Malzeme Kod],
CASE WHEN STLINE.LINETYPE=4 THEN SRV.DEFINITION_ ELSE INV.NAME END AS [Malzeme Ad],
CASE WHEN STLINE.LINETYPE=4 THEN ” ELSE INV.STGRPCODE END AS [Malzeme Grup],
CASE WHEN STLINE.LINETYPE=4 THEN SRV.SPECODE ELSE INV.SPECODE END AS [Malzeme Özel Kod],
STLINE.PRICE [Birim Fiyat],
STLINE.VATMATRAH [KDV Matrah],
STLINE.VATAMNT [KDV Tutar],
STLINE.VAT [KDV %],
(CASE WHEN INVOICE.TRCODE=1 THEN ‘Satınalma Faturası’
WHEN INVOICE.TRCODE=4 THEN ‘Alınan Hizmet Faturası’
WHEN INVOICE.TRCODE=5 THEN ‘Alınan Proforma Fatura’
WHEN INVOICE.TRCODE=6 THEN ‘Satınalma İade Faturası’
WHEN INVOICE.TRCODE=12 THEN ‘Alınan Vade Farkı Faturası’
WHEN INVOICE.TRCODE=13THEN ‘Satınalma Fiyat Farkı Faturası’
WHEN INVOICE.TRCODE=26 THEN ‘Müstahsil Makbuzu’ END
) as [Fatura Tipi],
CASE WHEN CLCARD.ISPERSCOMP=1 THEN CLCARD.TCKNO ELSE CLCARD.TAXNR END AS [Cari VNO],
CLCARD.TAXOFFICE as [Cari VDaire],
EMUH.CODE as [Muhasebe Hesap Planı Kod],
EMUH.DEFINITION_ as [Muhasebe Hesap Planı Ad],
RTRIM(INVOICE.GENEXP1+’ ‘+INVOICE.GENEXP2+’ ‘+INVOICE.GENEXP3+’ ‘+INVOICE.GENEXP4) AS [Açıklama]
FROM LG_171_01_INVOICE AS INVOICE WITH (NOLOCK)
RIGHT OUTER JOIN LG_171_01_STLINE AS STLINE ON INVOICE.LOGICALREF = STLINE.INVOICEREF
RIGHT OUTER JOIN LG_171_ITEMS INV ON INV.LOGICALREF=STLINE.STOCKREF
LEFT JOIN LG_171_SRVCARD SRV ON SRV.LOGICALREF=STLINE.STOCKREF
RIGHT OUTER JOIN LG_171_CLCARD CLCARD ON CLCARD.LOGICALREF=INVOICE.CLIENTREF
LEFT JOIN LG_171_EMUHACC EMUH ON EMUH.LOGICALREF=STLINE.ACCOUNTREF
RIGHT OUTER JOIN LG_171_UNITSETL UNT ON UNT.UNITSETREF=INV.UNITSETREF AND LINENR=1
WHERE(INVOICE.TRCODE IN(1,4,5,6,12,13,26))
–AND INVOICE.DATE_ >= ‘2020-01-01 00:00:00.000’
–AND INVOICE.DATE_ <= ‘2020-12-31 23:59:59.999’
ORDER BY INVOICE.DATE_,
INVOICE.SOURCEINDEX,
INVOICE.FICHENO