Burak Çalışkan

PHP dizi ardışık kayıtları,peşpeşe kayıtları bulma

 • 3 sene önce, Burak Çalışkan tarafından yazılmıştır.
 • 0 Yorum
 • PHP

$needle = array(‘a’, ‘b’);
$haystack = array(‘x’, ‘a’, ‘b’, ‘c’);

function consecutive_values(array $needle, array $haystack) {
$i_max = count($haystack)-count($needle);
$j_max = count($needle);
for($i=0; $i<$i_max; ++$i) { $match = true; for($j=0; $j<$j_max; ++$j) { if($needle[$j]!=$haystack[$i+$j]) { $match = false; break; } } if($match) { return $i; } } return -1; } VEYA function searchInArray($haystack, $needle) { $keys = array_search($haystack, $needle[0]); foreach ($keys as $key) { $endPos = $key + count($needle); for ($i=1; $i<$count($needle); $i++) { if ($needle[$i] == $haystack[$key + $i]) { return $key; } } } return false; }

PHP contains Fonksiyonu

function contains($str, array $arr)
{
foreach($arr as $a) {
if (stripos($str,$a) !== false) return true;
}
return false;
}

PHP Kodlama Standartları

 • 4 sene önce, Burak Çalışkan tarafından yazılmıştır.
 • 0 Yorum
 • PHP

PHP dil olarak herhangi bir yazım standardına sahip değildir, bu nedenle projelerde yada kütüphanelerde değişik yazım stilleri görebilirsiniz. Bu durum hem bizim başka kodları okumamızı zorlaştırır, hemde bizden sonra gelen yazılım geliştiricilerinin bizim kodlarımızı okuması zorlaşır. Yani kısaca her yönden zararlı çıkan bizler oluyoruz. Bu sebeple dünyaca geliştiricilerinin belirledikleri PSR standartları bulunmaktadır. Bu standartlar büyük projelerde, frameworklerde görmeniz mümkün. Hal böyle olunca bizimde bu standartları öğrenmemiz iyi, kullanmamız çok çok iyi olacaktır.

(Devamını Oku)

PHP YouTube File Get Contents

 • 4 sene önce, Burak Çalışkan tarafından yazılmıştır.
 • 0 Yorum
 • PHP
header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');

function get_string_between($string, $start, $end) 
{
  preg_match_all( '/' . preg_quote( $start, '/') . '(.*?)' . preg_quote( $end, '/') . '/', $string, $matches);
  return $matches[1];
}
$sayfa = file_get_contents("https://www.youtube.com/results?search_query=deneme");

echo "<pre>";
print_r(get_string_between($sayfa,"<a href=\"/watch?v=","\" class=\"yt-uix-sessionlink"));
//print_r(get_string_between($sayfa,'title="','" rel="spf-prefetch"'));
//print_r(get_string_between($sayfa,'title="','" rel="spf-prefetch" aria-describedby="description-id-'));


print_r(get_string_between($sayfa,'<div class="yt-lockup-description yt-ui-ellipsis yt-ui-ellipsis-2" dir="ltr">','</div></div>'));
echo "</pre>";$d = fopen("html.txt", "w") or die("d açılamıyor!");
fwrite($d, $sayfa);
fclose($d);

 

PHP SEO Türkçe Karakterleri İngilizce Karaktere Çevirme

 • 4 sene önce, Burak Çalışkan tarafından yazılmıştır.
 • 0 Yorum
 • PHP

function temizle($string) {
$turkce = array(‘ö’,’Ö’,’ç’,’Ç’,’ş’,’Ş’,’İ’,’ı’,’I’,’ğ’,’Ğ’,’ü’,’Ü’);
$ingilizce = array(‘o’,’o’,’c’,’c’,’s’,’s’,’i’,’i’,’i’,’g’,’g’,’u’,’u’);
$string = str_replace(‘ ‘, ‘-‘, $string);
$string = str_replace($turkce, $ingilizce, $string);
$string = preg_replace(‘/[^A-Za-z0-9\-]/’, ”, $string);
return preg_replace(‘/-+/’, ‘-‘, $string);
}

PHP Şifreli Sayfa

 • 5 sene önce, Burak Çalışkan tarafından yazılmıştır.
 • 0 Yorum
 • PHP
<?PHP
function SifreliGiris($kullaniciadi,$sifre) {
if(empty($_SERVER['PHP_AUTH_USER']) || empty($_SERVER['PHP_AUTH_PW']) || $_SERVER['PHP_AUTH_USER'] != "$kullaniciadi" || $_SERVER['PHP_AUTH_PW'] != "$sifre") 
{
header('WWW-Authenticate: Basic realm="Lütfen kullanıcı adı ve şifreyi giriniz."');
die(header('HTTP/1.0 401 Unauthorized'));
}
}

//Giriş Bilgileri
$kullaniciadi = 'burak';
$sifre = '123';

//Fonksiyonu çalıştıralım
SifreliGiris($kullaniciadi,$sifre);
?>

 

PHP TXT Yazma

<?php
$kontrol = fopen("dosya.txt", "a") or exit("");
fwrite($kontrol,"\n"."yazılacak içerik");
fclose($kontrol);
?>

 

PHP TXT Okuma

<?php
header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');

$file = fopen("dosya.txt",'r');
while(!feof($file)){
$satir = fgets($file);
echo "$satir <br />";
}
fclose($file);

?>