Burak Çalışkan

C# Yüklü Program Sorgulama

 • 3 sene önce, Burak Çalışkan tarafından yazılmıştır.
 • 0 Yorum
 • C#
 public static bool YukluProgram(string ProgramName)
    {
      bool status = false;
      string registry_key = @"SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall";
      using (RegistryKey key = Registry.LocalMachine.OpenSubKey(registry_key))
      {
        foreach (string subkey_name in key.GetSubKeyNames())
        {
          using (RegistryKey subkey = key.OpenSubKey(subkey_name))
          {
            if (!string.IsNullOrEmpty(Convert.ToString(subkey.GetValue("DisplayName"))))
            {
              if (Convert.ToString(subkey.GetValue("DisplayName")).Contains(ProgramName))
                status = true;
            }
          }
        }
      }
      return status;
    }

 

string programName = "Microsoft Visual C++ 2015";
          bool st = YukluProgram(programName);
          if (st)
          {
 MessageBox.Show(programName + " Program yuklu");
}else{
 MessageBox.Show(programName + " Program yuklu degil");
}