Burak Çalışkan

FreeBSD Kurulu Paketlerin Güncellenmesi

 • 3 ay önce, Burak Çalışkan tarafından yazılmıştır.
 • 0 Yorum
 • Genel
 • portupgrade:  Kurulu portların upgrade edilmesi için kullanıluyor.
 • portinstall:  Yeni bir portun kurulumu için.
 • pkg_deinstall: Gelişmiş pkg_delete.
 • pkg_fetch: Uzak sunucudan paket çekmek için.
 • pkg_which: Hangi dosyaların, hangi paketlere ait olduğunu belirlemek için.
 • pkg_glob: Paketleri örneğin bağımlı paketlerine göre listelemek gibi işler için.
 • portversion: pkg_version aracının süratlisi.
 • portsclean: Paket workdir’ları, kullanılmayan kütüphaneleri  vs. temizlenmesi için.
 • portcvsweb: Paketlerin change loglarını instant olarak webden görüntülemek için.
 • pkgdb: Paket veritabanını yönetmek ve arama yapmak için.
 • portsdb: Port index’ini içeren binary veritabanı oluşturmak için.
 • portdu: Kurulu paketlerin disk kullanımlarını belirlemek için.
# /usr/ports/ports-mgmt/portupgrade
# make install clean# pkgdb -Fu

Unix Sistemlerde Kısayol ve Kopyalama Komutları

 • 3 ay önce, Burak Çalışkan tarafından yazılmıştır.
 • 0 Yorum
 • Genel

”ln -s” komutunu kullanarak bir dosyanın kısayolunu yaratabilirsiniz.

$ ln -s /media/Yedek /home/Burak/Klasor
$ ln -s /media/usb /home/Burak/Klasor

“cp” komutu ile bir dosyayı kopyalayabilirsiniz.

$ cp /home/Burak/Desktop/yeni /media/Yedek

Klasör kopyalamak istediğinizde ise kopyalamak istediğiniz klasörün bulunduğu dizin de iken

$ cp -r Linux_dokuman /media/Yedek

komutunu kullanabilirsiniz.

FreeBSD rc.conf komut ile ekleme

 • 3 ay önce, Burak Çalışkan tarafından yazılmıştır.
 • 0 Yorum
 • Genel

FreeBSD rc.conf dosyasına komut ile satır ekleme

sysrc uygulama_adi_enable=YES


root@burak~:/ # sysrc sshd_enable=YES
rc.conf dosyasında (sshd_enable=”YES”) Olarak Görünmektedir.

Bulut Yedekleme Ürünleri

 • 3 ay önce, Burak Çalışkan tarafından yazılmıştır.
 • 0 Yorum
 • Genel

Bulut Yedekleme, harici harddisk & depolama ürünleri binlerce marka ve uygun fiyatlar! Yedekleme Ürünleri modelleri ve fiyatları için irtibata geçiniz.

(Devamını Oku)

FreeBSD Servis Listesi ve Port Kullanımı

 • 5 ay önce, Burak Çalışkan tarafından yazılmıştır.
 • 0 Yorum
 • Genel

Hangi servis hangi portu kullandığı bilgisi

# sockstat -4 -l

root@FreeBSD:~ # sockstat -4 -l
USER COMMAND PID FD PROTO LOCAL ADDRESS FOREIGN ADDRESS
root sshd 795 4 tcp4 *:22 *:*
mysql mysqld 758 13 tcp46 *:3306 *:*
www nginx 642 6 tcp4 *:80 *:*
root nginx 641 6 tcp4 *:80 *:*
root syslogd 448 7 udp4 *:514 *:*

Servis Listesi;

root@generic:~ # service -e
/etc/rc.d/growfs
/etc/rc.d/hostid
/etc/rc.d/hostid_save
/etc/rc.d/cleanvar
/etc/rc.d/ip6addrctl
/etc/rc.d/netif
/etc/rc.d/devd
/etc/rc.d/newsyslog
/etc/rc.d/syslogd
/etc/rc.d/ntpdate
/etc/rc.d/rpcbind
/etc/rc.d/savecore
/etc/rc.d/dmesg
/etc/rc.d/mountd
/etc/rc.d/nfsd
/etc/rc.d/virecover
/usr/local/etc/rc.d/pure-ftpd
/etc/rc.d/motd
/etc/rc.d/rctl
/usr/local/etc/rc.d/php-fpm
/usr/local/etc/rc.d/nginx
/usr/local/etc/rc.d/mysql-server
/etc/rc.d/sshd
/etc/rc.d/cron
/etc/rc.d/mixer
/etc/rc.d/gptboot
/etc/rc.d/bgfsck