Burak Çalışkan

ABB Yedekleme Yönetimi

 • 4 ay önce, Burak Çalışkan tarafından yazılmıştır.
 • 0 Yorum
 • Genel

Yedekleme Yönetimi

Robot programınızın kaybolduğunu veya hasar gördüğünü düşünün. Tüm ayarları ve çalışma değerlerini eski haline getirmek için kaç gün veya haftalarca yeniden programlama ve ince ayar yapılması gerekir? 

Yedekleme Yönetimi, her zaman eksiksiz bir robot programı yedeğinin mevcut olmasını sağlar. Otomatik yedekleme herhangi bir zamanda planlanabilir ve bulutta veya herhangi bir sunucuda saklanabilir.

Özellikler

 • Robot kontrol ünitesinin uzaktan otomatik yedeklenmesi
 • ABB Express Care ve ABB Extended Care servis anlaşmalarına dahil

Yararları

 • Yazılım sorunları durumunda hızlı kurtarma

HP ML310e Gen8 V2 Clear NVRAM

 • 4 ay önce, Burak Çalışkan tarafından yazılmıştır.
 • 0 Yorum
 • Genel

HP ML310e Gen8 V2


1- Sistem bakım anahtarı (6) “off” konumundan “on” konumuna getirin:
2- Fişi bağlayın ve sunucuyu başlatın

3- Sunucuyu kapatın ve fişi çekin
4- (6) pozisyonunu “off” konumuna getirin
5- Fişi bağlayın ve sunucuyu açın.
Geçmiş Olsun 🙂

FreeBSD Ethernet Bacağından VLAN Öğrenme

 • 4 ay önce, Burak Çalışkan tarafından yazılmıştır.
 • 0 Yorum
 • Genel
root@burak:~ # tcpdump -nei em0

18:18:37.748681 00:08:a2:09:39:a9 > ff:ff:ff:ff:ff:ff, ethertype 802.1Q (0x8100), length 46: vlan 22, p 0, ethertype ARP, Request who-has 10.20.2.10 tell 10.20.2.1, length 28

FreeBSD PPTP VPN Client Kurulumu

 • 5 ay önce, Burak Çalışkan tarafından yazılmıştır.
 • 0 Yorum
 • Genel

# portsnap fetch update
# cd /usr/ports/net/pptpclient
# make install clean

# mv /etc/ppp/ppp.conf /etc/ppp/ppp.conf.factory

# vi /etc/ppp/ppp.conf

ppp.conf içinde olması gereken;

OFIS:
set authname pptpuser
set authkey pptpsifre
set timeout 0
set ifaddr 0 0
add 10.0.0.0/8 hisaddr
alias enable yes
disable ipv6cp

# pptp 11.22.11.22 OFIS
VPN Bağlantısı kurmak için

FreeBSD Başladığında otomatik bağlanması için.

/usr/local/etc/rc.d/pptp.sh r-xr-xr-x (0555) Yetkisinde olması gerekmekte.

$ less /usr/local/etc/rc.d/pptp.sh
#!/bin/sh

case "$1" in
start)
    /usr/local/sbin/pptp a.b.c.d OFIS &
    ;;

stop)
    if [ -f /var/run/tun0.pid ]
    then
        kill -TERM `cat /var/run/tun0.pid`
    fi
    ;;

*)
    echo "Usage: ^Basename $0 {start|stop}" >&2
    ;;
esac

exit 0

Akıllı Şehirler

 • 5 ay önce, Burak Çalışkan tarafından yazılmıştır.
 • 0 Yorum
 • Genel

Gebze Akıllı Şehirler
Kocaeli Akıllı Kent
Akıllı Kentler
Akıllı Çöp Makinaları
Akıllı Belediye Sistemleri
Akıllı Şehir Olmak için Ne Gerekiyor?
Akıllı Altyapı
Akıllı Otobüs
Akıllı Telekom
Akıllı şehir nedir?

(Devamını Oku)

FreeBSD PPTP Server Kurulumu

 • 5 ay önce, Burak Çalışkan tarafından yazılmıştır.
 • 0 Yorum
 • Genel

# cd /usr/ports/net/mpd5/ && make install clean
# pkg install mpd5

# cp /usr/local/etc/mpd5/mpd.conf.sample mpd.conf
# cp /usr/local/etc/mpd5/mpd.secret.sample mpd.secret

/etc/rc.conf   > mpd_enable=”YES”

service mpd5 start


http://192.168.1.9:5006/ MPD5 PPTP VPN Yönetim Paneli

PHP HTTP Port Yönlendirme

 • 5 ay önce, Burak Çalışkan tarafından yazılmıştır.
 • 0 Yorum
 • Genel

$port = ‘8080’;
header(‘Location: ‘
. ($_SERVER[‘HTTPS’] ? ‘https’ : ‘http’)
. ‘://’ . $_SERVER[‘HTTP_HOST’] . ‘:’ . $port
. $_SERVER[‘REQUEST_URI’]);
exit;

iperf3 Kullanımı

 • 5 ay önce, Burak Çalışkan tarafından yazılmıştır.
 • 0 Yorum
 • Genel

Hız testi için iperf en iyi yazılımdır.

# iperf3 -s  komutu verildikten sonra
Server listening on 5201 yanıtı alınır.

# iperf3 -c 192.168.1.102  verilerek test başlatılır.

Sonuç;

FreeBSD Kurulu Paketlerin Güncellenmesi

 • 5 ay önce, Burak Çalışkan tarafından yazılmıştır.
 • 0 Yorum
 • Genel
 • portupgrade:  Kurulu portların upgrade edilmesi için kullanıluyor.
 • portinstall:  Yeni bir portun kurulumu için.
 • pkg_deinstall: Gelişmiş pkg_delete.
 • pkg_fetch: Uzak sunucudan paket çekmek için.
 • pkg_which: Hangi dosyaların, hangi paketlere ait olduğunu belirlemek için.
 • pkg_glob: Paketleri örneğin bağımlı paketlerine göre listelemek gibi işler için.
 • portversion: pkg_version aracının süratlisi.
 • portsclean: Paket workdir’ları, kullanılmayan kütüphaneleri  vs. temizlenmesi için.
 • portcvsweb: Paketlerin change loglarını instant olarak webden görüntülemek için.
 • pkgdb: Paket veritabanını yönetmek ve arama yapmak için.
 • portsdb: Port index’ini içeren binary veritabanı oluşturmak için.
 • portdu: Kurulu paketlerin disk kullanımlarını belirlemek için.
# /usr/ports/ports-mgmt/portupgrade
# make install clean# pkgdb -Fu

Unix Sistemlerde Kısayol ve Kopyalama Komutları

 • 5 ay önce, Burak Çalışkan tarafından yazılmıştır.
 • 0 Yorum
 • Genel

”ln -s” komutunu kullanarak bir dosyanın kısayolunu yaratabilirsiniz.

$ ln -s /media/Yedek /home/Burak/Klasor
$ ln -s /media/usb /home/Burak/Klasor

“cp” komutu ile bir dosyayı kopyalayabilirsiniz.

$ cp /home/Burak/Desktop/yeni /media/Yedek

Klasör kopyalamak istediğinizde ise kopyalamak istediğiniz klasörün bulunduğu dizin de iken

$ cp -r Linux_dokuman /media/Yedek

komutunu kullanabilirsiniz.